• ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 18, Warszawa
 • +48 723 222 275
 • biuro@w2l.pl

Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wiemy jak znaleźć rozwiązanie - restrukturyzacje, upadłości, obsługa doradców restrukturyzacyjnych.

Home O nas

Poznaj nas

Separator

Spółka Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o. powstała w celu  połączenia doświadczeń zawodowych trzech doradców restrukturyzacyjnych. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się spółką wyspecjalizowaną w kompleksowym prowadzeniu spraw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wiedza i doświadczenie członków naszego zespołu w różnych dziedzinach prawa pozwala na rzetelną i wnikliwą analizę sytuacji każdego z naszych Klientów i wybór najkorzystniejszego rozwiązania z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawnych.

Zajmujemy się doradztwem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, prowadzeniem negocjacji z wierzycielami i dłużnikami oraz reprezentowaniem ich w postępowaniach sądowych na wszelkich jego etapach. Wiemy, że sama znajomość przepisów nie wystarczy aby skutecznie pomagać Klientom. Dlatego w naszej pracy prowadzimy sprawy w sposób kompleksowy i łączymy wiedzę prawną, ekonomiczną oraz biznesową, zapewniając konieczne wsparcie naszym Klientom.

Nasz zespół doświadczonych prawników doradza i wspiera zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Poszukujemy rozwiązań najlepszych dla naszych Klientów, przy jednoczesnym zrozumieniu specyfiki branży, w której działają. Pomagając w kryzysie znajdujemy skuteczne i nieszablonowe rozwiązania, z uwzględnieniem aspektów zarówno prawnych, jak i biznesowych. Pomagamy zidentyfikować kluczowe problemy i wdrożyć proces restrukturyzacji i optymalizacji firmy.

Jesteśmy zaangażowani w naszą pracę, zaś przy wykonywaniu wszelkich zadań kierujemy się dobrem oraz interesem naszego Klienta. Tworzymy kompleksowe strategie prawne oraz pomagamy chronić interesy firm i osób fizycznych z zachowaniem najwyższych standardów.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ponieważ wiemy, że potrzeby każdego Klienta są różne. Doradzamy w wyborze odpowiedniej strategii, uczciwie wskazując zalety i wady każdego rozwiązania, tak aby w każdym przypadku Klient świadomie podjął decyzję w oparciu o rzetelne i profesjonalne doradztwo.

Podejmujemy się prowadzenia spraw niestandardowych i złożonych, o dużym stopniu skomplikowania. Jesteśmy otwarci na wyzwania, wymagające od nas niestandardowych propozycji rozwiązań w oparciu o doświadczenie z zakresu prowadzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw.

Janusz Woźnicki

Prezes Zarządu, Doradca restrukturyzacyjny.

j.woznicki@w2l.pl

Prezes Zarządu spółki Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o. Posiada licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego numer 672.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2007 roku uzyskał wpis na listę adwokatów izby adwokackiej w Warszawie.

Od 2013 roku prowadził szereg postępowań upadłościowych w roli syndyka oraz brał udział w postępowaniach w charakterze nadzorcy sądowego. Sprawował czynnie funkcję kuratora obligatariuszy oraz doradzał zarówno w postępowaniach o otwarcie układu jak i otwarcie przyśpieszonego układu członkom zarządu spółek kapitałowych. Swoje doświadczenie zawodowe z powodzeniem przekłada na wsparcie dla Klientów i wskazanie sposobu realizacji ich zamierzeń biznesowych.

Janusz Woźnicki posiada doświadczenie w zakresie:

 • prowadzenia spraw upadłościowych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
 • prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych, w tym spółek giełdowych;
 • doradztwa w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • specyfiki obsługi prawnej doradców restrukturyzacyjnych wykonujących funkcje syndyków masy upadłości, zarządców masy sanacyjnej, nadzorców sądowych;
 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikami i wierzycielami;
 • przygotowaniu i ocenianiu projektów propozycji układowych;
 • wsparcia i reprezentowania członków Zarządu w postępowaniach w przedmiocie ich odpowiedzialności za zobowiązania reprezentowanej przez nich spółki;
 • zabezpieczania Klientów przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami

Michał Węgliński

Członek Zarządu, Doradca restrukturyzacyjny.

m.weglinski@w2l.pl

Członek Zarządu spółki Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1322).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i uzyskał wpis na listę adwokatów izby adwokackiej w Warszawie w 2020 roku.

Jest autorem publikacji z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i cywilnego (egzekucyjnego) publikowanych m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, Doradcy Restrukturyzacyjnym. Interesuje się zagadnieniami z zakresu bezskuteczności czynności prawnej oraz procesowymi aspektami postępowań insolwencyjnych.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, dla których świadczy usługi z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego. Doradza podmiotom niewypłacalnym oraz zagrożonym niewypłacalnością na wszystkich etapach sprawy – od analizy sytuacji prawnej i ekonomicznej klienta oraz wyboru optymalnego scenariusza działania, aż do zakończenia postępowania upadłościowego czy wykonania zawartego układu. Wykonuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach o ogłoszenie upadłości. Swoją wiedzę i doświadczenia z powodzeniem stosuje we współpracy z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Michał Węgliński posiada doświadczenie w zakresie:

 • analizy sytuacji przedsiębiorstw w kontekście potencjalnej restrukturyzacji albo upadłości, a także opracowania strategii wobec zidentyfikowania stanu zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalności,
 • kompleksowej obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych po stronie pozasądowych organów postępowania, dłużników oraz wierzycieli,
 • negocjacji warunków układu oraz porozumień dłużników z wierzycielami (m.in. standstill agreement),
 • reprezentacji klientów, organów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, przed sądami powszechnymi w sprawach upadłościowych, restrukturyzacyjnych oraz związanych z odpowiedzialnością zarządu za zobowiązania spółki, zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • świadczenia usług z zakresu prawa upadłościowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Magdalena Łopatko

Członek Zarządu, Doradca restrukturyzacyjny.

m.lopatko@w2l.pl

Członek Zarządu spółki Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o. Posiada licencję kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego numer 1444.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia na kierunku Administracja w 2012 roku oraz Prawo w 2014 roku. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2020 roku uzyskała wpis na listę adwokatów izby adwokackiej w Warszawie.

Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, z zakresu prawa upadłościowego, prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń.

Posiada kompleksowe wykształcenie prawnicze oraz zróżnicowane doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, gospodarczego, spadkowego i rodzinnego, a także kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oraz reprezentowaniu Klientów w sporach sądowych. To doświadczenie i wiedzę z sukcesem przenosi na prowadzenie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wymagających interdyscyplinarnego, kompleksowego podejścia.

Magdalena Łopatko posiada doświadczenie w zakresie:

 • doradztwa w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • reprezentowania pozasądowych organów postępowań insolwencyjnych w postępowaniach sądowych toczących się z udziałem syndyka masy upadłości, zarządcy, nadzorcy sądowego;
 • kompleksowego prowadzenia postępowań upadłościowych osób nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • obsługi prawnej doradców restrukturyzacyjnych wykonujących funkcje syndyków masy upadłości, zarządców masy sanacyjnej, nadzorców sądowych;
 • reprezentowania Klientów przed Sądem w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
 • prowadzeniu negocjacji z dłużnikami i wierzycielami;
 • wsparcia i reprezentowania członków Zarządu w postępowaniach w przedmiocie ich odpowiedzialności za zobowiązania reprezentowanej przez nich spółki.