• ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa
  • +48 723 222 275
  • biuro@w2l.pl

Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o.

Wiemy jak znaleźć rozwiązanie - restrukturyzacje, upadłości, obsługa doradców restrukturyzacyjnych.

Home RODO

RODO

Administratorem Państwa danych, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych jest Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, , NIP: 7010995100, KRS: 0000857180. Z administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, e-mail: biuro@w2l.pl lub pod numerem telefonu: +48 723 222 275.W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub informacji na temat przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem elektronicznie, telefonicznie lub pisemnie, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przygotowania odpowiedzi na zawarte w formularzy pytanie czy przygotowanie oferty.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

W każdej chwili może Pani/Pan wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w całości jak i we wskazanym zakresie lub celu. Wniesienie sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie.

Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  („RODO”). Postawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania współpracy i w czasie niezbędnym do jego realizacji. W przypadku, gdy współpraca nie zostanie nawiązania, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi i przesłania oferty na adres e-mail wskazany w formularzu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy nowoczesne środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE celem zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych.